Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek ve meraklı öğrencilerin araştırma, uygulama ve üretkenliğini esas alan,  analiz, sentez ve değerlendirme alanlarındaki yeteneklerini geliştiren, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Programın Amacı

Program,Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanlarının /bilim okur-yazarlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi hedeflemektedir.Bu doğrultuda;Öğrencileri araştırmaya ve yaratıcı düşünmeye yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile inovatif buluşlara ve sosyal problemlere ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlamak,Yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak programın amaçlarındandır

BİY Programının Felsefesi

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireylerden beklenen rolleri etkilemiş ve değiştirmiştir. Bilgi çağında yeni teknolojileri etkili bir biçimde kullanabilen, yaratıcı, problem çözebilen, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, analiz eden, araştırma yapan, bilgiye ulaşabilen, bilgiyi üretebilen, kullanabilen, doğru bir şekilde aktarabilen ve değerlendirebilen bireylere gereksinim duyulmaktadır.

Programa Öğrenci Seçimi
Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na okulumuz öğretmenleri tarafından hazırlanan genel bir seçme sınavı (BİY Seçme Sınavı) ile her yıl belirli sayıda öğrenci alınır. *BİY seçme sınavı sonunda her öğrencinin aldığı puana YEP (Yerleştirmeye Esas Puanı) belirli oranda (%10) etki ettirilmektedir. Seçme sınavı Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Türkçe derslerinin 6. ve 7. sınıfın tüm konuları ile 8. sınıfın l. dönem konularını kapsamaktadır.*BİY seçme sınavı, ilköğretim kısmımızın 8. sınıfından mezun olacak öğrencilerimize her yıl Nisan ya da Mayıs ayında uygulanmaktadır. BİY Seçme Sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrencilerimiz için telafi sınavı yapılmamaktadır.

BİY Seçme Sınavı Kapsam ve Değerlendirme Esasları

Sınavın dört alt testinde (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri) her birinden 25 soru olmak üzere toplam 100 soru sorulur, ve 120 dakika süre verilir

Sınavın dört alt testinin (Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri) her biri için yanlış yanıt sayısının üçte biri doğru yanıt sayısından çıkarılır (3 yanlış 1 doğruyu götürür).

 • Öğrencilerin dört alt testteki net puanları standart puanlara dönüştürülür.
  BİY puanının hesaplanmasında standart puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır.
 • Standart
  Puanlar
  Çarpılacağı
  Katsayı
  Puan İçindeki
  Ağırlığı (%)
  Türkçe 1 25
  Sosyal Bilimler 0,7 17,5
  Matematik 1,3 32,5
  Fen Bilimleri 1 25

   

 • BİY puanı= 1*Türkçe standart puanı + 0,7*Sosyal bilimler standart puanı + 1.3*Matematik standart puanı + 1*Fen bilimleri standart puanı.
 • Ortaöğretime geçiş MEB Merkezi Sınavı sonunda alınan puan, BİY puanına aşağıdaki formüle göre eklenir.
 • BİY Yerleştirme Puanı = BİY Puanı + 0,05*(Merkezi Sınav Puanı)

Bu programa dahil olup, İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrencilerin, programa devam edebilmeleri için;

9, 10 ve 11. sınıf sonlarında ders kesimi itibarıyla başarısız dersi bulunmaması ve Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik  derslerine ait yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65 ve üzerinde olması gerekmektedir.

 

Programın Gerekleri

Bilim İnsanı Yetiştirme Programında, Fen Bilimleri ve Matematik alanlarında MEB müfredatına entegre olarak TTKB onaylı TED Okulları BIY programı okutulmaktadır.

Programın gereklilikleri olarak belirlediğimiz zorunlu çalışmalar, öğrencilerimizde bir bilim insanında öncelikle olması gereken meraklı, yaratıcı, sabırlı,  kararlı ve tarafsız olma gibi  özellikleri kazandırmaya yöneliktir.

 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programından mezun olan öğrencilerimize BİYP Mezuniyet Sertifikası verilir.

 

Atatürk

Ansolon