Türkçe

TED Gaziantep Koleji’nde ilkokul birinci sınıftan itibaren ses temelli cümle yöntemi, ilk okuma yazma yöntemi olarak kullanmaktadır. Bu yöntemle öğrenciler dik temel harfler kullanarak okuma ve yazmada bir bütünlük sağlamakta ve akıcı bir biçimde okurken aynı zamanda anlama becerileri de üst düzeyde tutulmaktadır.
Atatürk

Ansolon