Ödev Politikamız

 

TED GAZİANTEP KOLEJİ ÖDEV POLİTİKASI

 

Okulumuz, öğrencilerimizi hızla ilerleyen bilgi çağında araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp bir adım öteye götürebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür.

Ödev, eğitimin önemli bir parçasıdır. Sınıfta öğretilenin pratiğini yapmaya, anlamaya ve kavramaya yardım eder. Ödev, öğrenciye zamanı planlı kullanmayı öğretir. Aynı zamanda ödev, bilgi kaynaklarını tanımaya ve kullanmaya ilişkin becerileri geliştirir.

Öğrencilere hayatlarında yardımcı olacak çalışma alışkanlığı, verilen konuya odaklanma ve öğrenciye öz-disiplin becerilerini kazandırmada ödevin önemli bir yeri vardır.

Ödev yapmak, öğrencinin hayat boyu öğrenme alışkanlığını edinmesine, kendi kendini kontrol etmesine ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. Ödev, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeyi sağlamalı, bitmemiş sınıf etkinliklerini tamamlamayı öğretmeli ve bağımsızlık duygusunu desteklemelidir. Bazı ödevler, ödevin zorluk derecesi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve öğretmenin uygun görmesine göre ayarlanarak farklı veya daha az/çok verilebilir. Bu sebeple, TED GAZİANTEP KOLEJİ dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye iten ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi hedefler.

BU DOĞRULTUDA;

  • Her branş bölüm / konu / ünite bitiminde ödev verir.
  • Branşların ders saati yoğunluğuna göre ödev dağılımı esas alınır.
  • Öğretmenler verilen ödevlerle ilgili kendi aralarında irtibat halindedir.
  • Verilen ödevin teslimi için en az bir hafta süre tanınır.
  • Sınıf içi öğrenmeyi pekiştirecek konuyla ilgili ödevler verilir.
  • Açık, anlaşılır yönergelerle öğrenciler hedeften haberdar edilir.
  • Geri bildirim verilir.
  •  Öğrencilerin ödevi zamanında getirmesi beklenir. Ödevini geç getiren öğrenciler için aileyle iletişime geçilir.
  •  Hasta olduklarında veya gelmediklerinde ödevlerini almak öğrencilerin sorumluluğundadır.
Atatürk

Ansolon