Çalışan Aday Aydınlatma

 

TEDSAT EĞİTİM OKULLARI TİC. A.Ş.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş. (“TEDSAT Eğitim) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0833034345000014
Adresi: Gazitepe Mah. 195031 Sok N:6 Şahinbey GAZİANTEP
Telefon: 0 342 360 88 75                         E-mail: [email protected]

 

TEDSAT Eğitim, çalışan aday/stajyere ait: ad, soyad, TC. kimlik kartı, sürücü belgesi, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC. kimlik no, geçici TC. kimlik numarası, pasaport numarası, cinsiyet bilgisi, iletişim adresi, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (kep), cep/telefon no, özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, hukuki işlem, kamera kayıtları verileri, diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirine ilişkin bilgiler, aile bilgileri, çocuk sayısı, çalışma verileri, son çalışılan şirket bilgileri, referans bilgileri, fotoğraf, transkript bilgileri, başvuru formu doldurulma tarihi ve form bilgileri, yabancılarda oturma ve çalışma iznine ait bilgiler, imza bilgilerini; çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak işe alım ve yerleştirme işlemlerinde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmektedir.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.tedgaziantep.k12.tr adresinde bulunan TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu TEDSAT Eğitim’e ileterek yapabilir.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                     T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                             İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, açık rızanın alınması, veri sorumlusu meşru menfaatinden kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini, referanslarımın iş ilişkisi kapsamında iletişime geçilecekleri hususunda bilgi sahibi olduğumu, referanslarımla iletişim konusunda firmanızın yetkili olduğuna ve bu iletişime muvafakat verdiğimi;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                   T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                          İmza

Atatürk

Ansolon