Taşıyan Aydınlatma Metni

TEDSAT EĞİTİM OKULLARI TİC. A.Ş.
TAŞIYAN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

 

TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş. (“TEDSAT Eğitim) olarak, çağdaş eğitim anlayışı ile dünya vatandaşı vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun, sevk irsaliyesi düzenlemek için elde etmekteyiz. Bu belge ile Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı istemekteyiz.

Unvan: TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş.
MERSİS Numarası: 0833034345000014
Adresi: Gazitepe Mah. 195031 Sok N:6 Şahinbey GAZİANTEP
Telefon: 0 342 360 88 75
E-mail: [email protected]

Kişisel verilerinizden: Aracın Plaka Numarası, Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Milliyeti, Telefon Numarası ile kamera kayıtlarını, satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da işletmemize ait işyerleri arasında taşınması başta olmak üzere, “www.tedgaziantep.k12.tr” adresinden erişebileceğiniz, TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi mevzuat ve açık rızanızla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla paylaşmaktayız.

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme, yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını www.tedgaziantep.k12.tr adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu TEDSAT Eğitim’e ileterek yapabilirsiniz.

TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş.

 

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..      T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                  İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..       T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                  İmza

Atatürk

Ansolon