Veli-Öğrenci Aydınlatma Metni

TEDSAT EĞİTİM OKULLARI TİC. A.Ş.
VELİ-ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş. (“TEDSAT Eğitim) tarafından siz velilerimizin ve değerli öğrencilerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0833034345000014
Adresi: Gazitepe Mah. 195031 Sok N:6 Şahinbey GAZİANTEP
Telefon: 0 342 360 88 75                                  E-mail: [email protected]

TEDSAT Eğitim olarak öğrenci ve velilere ait: Ad, soyad, TC. kimlik no, kayıt işlem bilgileri, tabiyet, imza, adres, e-posta adresi, çalışma verisi, cep/telefon numarası, hukuki işlem, finansal ve mali bilgiler, ödeme bilgileri, fatura, senet, çek bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, talep veya şikâyet verileri, kamera kayıtları verilerini, anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, aile bilgileri, mesleki bilgileri, web sitesi kullanım verileri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, sağlık bilgileri ,HES Kod bilgileri, kayıt işlem bilgileri, öğrenci eğitim bilgileri ve değerlendirmeler, sınıfı/öğrenci numarası, rehberlik-RAM rapor bilgileri, fotoğraf, konut bilgileri, ders notu, etkinlik düzenleme ve yürütme, sosyal etkinlik bilgileri, muvafakatname-izin bilgisi, planladığı seyahat güzergahı ve süresi, öğretmen bilgileri, sivil savunma, okul aile birliği, olay yönetimi bilgisi, denetim ve teftiş bilgileri; firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, öğrenci kayıt, nakil ve kayıt iptal süreçlerinin yürütülmesi, öğrenci/veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, öğrenci/veli memnuniyetine yönelik faaliyetler yürütülmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibi ve raporlanması, öğrenci sınavları ölçme değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak tanıtım, sosyal medya mecraları, veli-öğrenci memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.tedgaziantep.k12.tr adresinde bulunan TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu TEDSAT Eğitim’e ileterek yapılabilir.

TEDSAT Eğitim Okulları Tic. A.Ş.

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, TEDSAT Eğitim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                        T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                                 İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :………………………………..                           T.C. Kimlik No: ……………………………..

Tarih           :…./…../………..                                                                                   İmza

Atatürk

Ansolon