Coğrafya

AMACIMIZ;

 • Doğal sistemlerde meydana gelen olayları, bu olaylarla canlılar arasındaki ilişkileri, güncel olaylar ve yakın çevremizden örneklerle kavratmaktır.
 • Bu amaç doğrultusunda, öncelikle doğal sistemlerin neler olduğu ve hayatımızı nasıl etkilediğini,
 • Haritalardan nasıl yararlanıldığını,
 • Koordinat sistemi ve kullanım alanlarının neler olduğunu,
 • Bulunduğumuz coğrafyanın aktif özelliklerinin kavratılarak bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğinin farkındalığını geliştirmektir.
 • İlk yerleşmelerden günümüze kadar olan değişimlere değinilirken, gelecekte olabilecek yerleşim şekilleri ve insan faaliyetleri üzerinde yorum ve fikirler geliştirebilen,
 • Tüm bu konuların, ülkemiz için ayrıca ele alınarak yaşadığımız coğrafyayı daha iyi tanıyabilen bireyler yetiştirmektir.Konuların Kavranmasında;
 • Bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımına (Örn: dağlar, nehirler, denizler vb.).
 • Bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaya (Örn: Volkanlar gibi).
 • Meydana gelen olayların, diğer olaylarla ilgisi ve bağlantısına (Örn: Yağmur ormanlarının tahribi).
 • Haritalar ile bilgilerin ve fikirlerin iletişiminin sağlamasına dikkat edilmektedir.Bu dört özellik birbiri ile çok çeşitli yollardan etkileşim içindedir. Bunlardan ilk üçü coğrafyanın temel prensipleridir. Sonuncusu ise coğrafî araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin ifadesidir. Dört özelliğin her konu için kullanılması öğrenmeyi sağlamaktadır.

 

 

Atatürk

Ansolon