Fizik

FİZİK DERSİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Fizik dersi, öğrencilerin zorlandığı derslerin başında gelmektedir. Bunun temel nedenlerinden birincisi, öğrencilerin derse ve özellikle bazı konulara karşı önyargılı olmalarıdır. İkincisi ise, fizik sorularının daha çok yorum soruları oluşudur. Fizik dersi çalışırken öncelikle temel kavramlar ve bağlantılar iyice öğrenilmelidir. Bu öğrenme sırasında ‘NEDEN’ ve ‘NİÇİN’ sorularıyla muhakeme gücü kullanılarak konular arasındaki bağlantılar kurulmalı ve bu temel üzerinde konunun tümünü kapsayan sorular çözülmelidir.

Fizik Eğitiminin Genel Amaçları:

 

  • Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.
  • Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
  • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.
  • Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.
  • Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.
  • Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.
  • Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme
  • Fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme.
  • Fizik bu genel amaçlar doğrultusunda öğrencilerin gelişim ve yetenek düzeyleri dikkate alınarak uygun davranış özelliklerini kazanabilmeleri

 

Atatürk

Ansolon