Kimya

NEDEN KİMYA ÖĞRENİYORUZ?

 • Öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirir.
 • Kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine de katkıda bulunur.KİMYA DERSİNE NASIL ÇALIŞIRIZ?
 • Konuya başlamadan önce ön bilgiler aktif hale getirilerek not alınır.
 • Konu başlıkları gözden geçirilir.
 • Konu giriş ve sonuç bölümleri okunur.
 • Resim, grafik, tablo ve şemalar incelenir.
 • Koyu siyah ifadelere dikkat edilir.
 • Konu okunup incelenir.
 • Önemli ifadelerin altı çizilir, gerekli görüldüğünde paragrafların yanına notlar alınır.
 • Yeni kavramlar belirlenerek notlar alınır.
 • Konu özetlenir.
 • Öğrendiklerimizi arkadaşlarımız ile paylaşırız.
 • Değerlendirme aşamasında konu ile ilgili yeteri miktarda problem ve test soruları çözülür.

 

Atatürk

Ansolon